Olemme erikoistuneet kylmä- ja pakastekuljetuksiin, asiakkainamme ovat suuret tukkuliikkeet ja elintarvikeliikkeet.
Elintarvikekuljetukset ja lämpötilakuljetukset tapahtuvat aina tiukan valvonnan alla  takaamme että asiakkaamme
tuotteet kuljetetaan oikeassa lämpötilassa ja turvallisesti.

Meiltä saat mm.

- Elintarvikekuljetukset
- Pakastekuljetukset
- Kylmäkuljetukset
- Lämpökuljetukset
- Thermokuljetukset
- Kuljetuslämpötilat​​

Helposti pilaantuvat elintarvikkeet, jotka säilyäkseen on säilytettävä alhaisessa lämpötilassa,
tulee kuljettaa jäähdytyslaitteistolla varustetussa, eristetyssä kuormatilassa tai muulla tavoin jäähdytettävässä,
suljettavassa eristetyssä kuljetusastiassa siten, että elintarvikkeiden lämpötila on korkeintaan 6°C.  
Lämpötila on siten sama kuin varastointilämpötila.

Kuljetuslämpötila saa tilapäisesti nousta 3°C:lla 9°C:een. Sellaisissa kuljetuksissa, joissa helposti pilaantuva elintarvike toimitetaan suoraan asiakkaalle,
voidaan noudattaa kansallista lämpötilasäädöstä, vaikka EU:n säätämä lämpötila olisi olemassa.

Eläinperäisten elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista on säädetty asettuksessa (EY) N:o 853/2004
ja pakastettujen elintarvikkeiden osalta lämpötilan seuranta ja tallennuslaitteiden vaatimukset on annettu komission asetuksessa (EY) N:o 37/2005.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävissä toimituksissa kuormatila tai muu kuljetustila tai -astia tulee varustaa tallentavalla lämpötilanseurantajärjestelmällä.
Tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita, kun alkutuotannon tuotteet kuljetetaan pois alkutuotantopaikalta tai elintarvikkeet toimitetaan elintarvikehuoneistosta suoraan kuluttajalle.
Tällöin toimijan tulee sisällyttää omavalvontaansa ne keinot, joilla kuljetettavien elintarvikkeiden lämpötilan pysyminen sallituissa rajoissa voidaan varmistaa.